147_20220915_120946.jpg

Měření analyzátorem InBody na Polabanu

Vážení členové klubu a rodiče, podařilo se nám zajistit možnost průběžného měření našich hráčů pomocí analyzátoru InBody, který je jedním z nejpřesnějších analyzátorů lidského těla vůbec. Samotná analýza trvá pár desítek sekund a díky technologii DSM-BIA a programu Body vision získáte mnoho přesných informací. InBody měří: • Množství tuku v těle • Množství svalové tkáně • Celkovou hmotnost • Viscerální (útrobní) tuk • Obvod pasu, boků, krku aj. • Celková voda v organizmu • WHR index, BMI index • Bazální metabolismus • Proteiny a minerální látky Tělesnou diagnostikou na InBody se tyto údaje zjistí maximálně přesně a hlavně dostanete podklady, které nám společně umožní si nastavit adekvátní, reálný a měřitelný cíl. Sportovcům pomůže odkrýt rezervy těla, které povedou k efektivnímu nastavení tréninkového plánu, vedoucího k maximalizaci růstu výkonnosti s ohledem na zdravotní prevenci a rizika vzniku svalových dysbalancí. Informace poskytnuté měřením na InBody ocení také lidé, kteří se snaží redukovat tělesný tuk, aby se ověřilo, že jejich úbytky na hmotnosti jsou z tuku a ne ze svaloviny (jinak můžeme hovořit o nevhodně sestaveném redukčním plánu). Měření bude probíhat na Polabanu v průběhu celého září a je možné se na něj přihlásit registrací prostřednictvím této tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gSRU1eXg3Bd1wHzxPPqFusOjW0tL-fkc8r6baVa6I_s/edit?usp=sharing Běžná cena za vyšetření je 300 Kč. Pro Polaban byla vyjednána hromadná sleva a vyšetření bude za 200 Kč (zájemci z řad rodičů a veřejnosti). Členové klubu (hráči a trenéři registrovaní v EOS) budou mít vyšetření za 100 Kč s tím, že zbylou částku doplatí klub. Měření budou probíhat na Vesláku pod přístřeškem před hlavní budovou nebo při nepříznivém počasí v polabanské klubovně. Před měřením: - 2 hodiny před měřením nekonzumovat větší množství jídla. - Dodržovat pravidelný pitný režim. - Den před měřením a v den měření nepožívat alkohol. - V den analýzy se zdržet cvičení a větší fyzické námahy - Je vhodné si vzít lehké a volné oblečení. !! Měření na InBody nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy !! Více o InBody naleznete zde: https://www.inbody.cz/ Kontakt na kolegu, který bude provádět měření je: Luboš Borecký, 734497280, lubos.borecky@salutory.cz

Související odkazy