Kontaktní osoby

Vít Šimon

Člen výkonného výboru

Ples zdraví a sportu

Pořádá Nemocnice Nymburk a SK Polaban Nymburk.

Druhý ročník Plesu zdraví a sportu, který společně pořádali Nemocnice Nymburk a Polaban, se opět vydařil a potvrdil, že se zrodila skvělá nová tradice. Tento vyprodaný večer přinesl nezapomenutelnou atmosféru, za což patří velké poděkování všem účastníkům. Velké poděkování patří i našim skvělým partnerům✌️, kteří připravili opravdu bohatou tombolu, která výrazně přispěla k jedinečnosti akce. Už nyní se nemůžeme dočkat příštího ročníku, který se uskuteční v již tradičním☝️ plesovém období. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto nezapomenutelném večeru.Všechny fotografie z 2. ročníku naleznete zde.
Fotografie z prvního ročníku:


Fotky z 1. ročníku naleznete zde.