Cíle a hodnoty

Jsme jedním z nejstarších českých fotbalových klubů! Jsme hrdý regionální klub s bohatou tradicí! Víme, kam směřujeme! Naším domovem je Sportovní areál Veslák! Naše barvy jsou „zelená a bílá“! Jsme jeden tým, jsme SK Polaban Nymburk!!!

33_20211221_165739.jpg

VIZE

Vybudovat atraktivní, stabilní regionální klub, který se bude opírat o širokou členskou základnu a pevné hodnoty založené na fair play.

POSLÁNÍ

 • Hrajeme fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy, kluby, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů. Neponižujeme spoluhráče ani soupeře. Bojujeme vždy čestně a podle pravidel za rovných podmínek pro všechny. Férové chování není jen sportovní záležitostí, ale musí být bráno za vlastní ve všech životních situacích.
 • Jsme jeden tým – podporujeme se a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy. Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli být na svůj klub hrdí.

HODNOTY SK Polaban

 •   Budovat širokou členskou základnu opírající se především o mládež.
 •   Umožnit všem hráčům a členům rozvoj po stránce sportovní, ale i lidské.
 •   Poskytovat všem věkovým kategoriím nejlepší tréninkové zázemí.
 •   Brát fotbal jako zábavu, koníčka, volnočasovou aktivitu, ale s profesionálním přístupem.
 •   Klást důraz na předvedenou hru místo prosazování výsledků.
 •   Pracovat s maximem místních odchovanců a hrát soutěže odpovídající tomuto stavu.
 •   Sportovní aktivity zaštiťovat kvalitním kvalifikovaným týmem odborníků.
 •   Vždy dodržovat zásady fair play.
 •   Během tréninku pokaždé vynakládat maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.
 •   Být hrdí na svůj klub, pečovat o jeho dobré jméno, být k němu loajální.
 •   Pečovat o majetek a sportovní vybavení klubu.
 •   Být příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.
 •   Dbát o své zdraví a životosprávu.
 •   Zdržet se činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.
 •   Uvědomovat si, že fanoušci jsou důležitou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.
 •   Zdravíme nejen na hřišti, ale i v soukromí.

Ke stažení