Klubové příspěvky

Základní informace o platbách klubových příspěvků

Oddílové příspěvky pro rok 2024 jsou ve výši 6000,- Kč.

Příspěvky lze platit těmito způsoby:

  • najednou (do 31. 3 .) 1 x 6000Kč
  • pololetně (do 31. 3. a 30. 9.) 2 x 3000Kč
  • čtvrtletně (do 28. 2., 31. 5., 31. 8., 30. 11.) 4 x 1500Kč
  • měsíčně (vždy do 20.) 12 x 500,-Kč

Nově příchozí mají 1 měsíc zdarma.

Příspěvky plaťte prostřednictvím vašeho eos účtu, kde se vám částka objeví mezi neuhrazenými platbami. Do platby nezapomeňte uvést váš unikátní variabilní symbol, díky kterému dochází ke správnému párování platby v bance.

Níže je návod na zjištění vašeho variabilního symbolu.

Ve svém EOS účtu klikněte na "Platby".Po rozkliknutí naleznete váš unikátní variabilní symbol. Správný variabilní symbol zadejte do vašeho trvalého příkazu, případně plaťte pomocí QR kódu.