47_20211229_095022.jpg

Zkolaudováno

Další z dlouhodobých cílů je splněn. Plán vytvořit ještě jednu plnohodnotnou hrací plochu, kterou budeme moci využívat i pro mistrovská utkání se stal skutečností. Po loňské aerofikaci a realizaci ochranných sítí, následovala v letošním roce stavba střídaček a vybudování závlahy. Na Polabanu tedy budeme schopni lépe zvládat velké vytížení hlavního hřiště a případně i zorganizovat více mistrovských utkání najednou. Za pomoc a spolupráci moc děkujeme Františku Červinkovi, Pavlu Košnarovi, firmám Dek, Českomoravský beton a Nymburské o.p.s.